Gruppal ile Tatile kn
 
Kaynaklar
Türkçe English

KOBİ Araştırması 2003
6 Şubat 2003

Microsoft Türkiye tarafından yaptırılan KOBİ araştırması Ocak 2003 sonu itibariyle tamamlandı. Araştırma İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Adana'daki 728 şirketin yöneticileriyle yüzyüze yapılan görüşmeler ile gerçekleştirildi.

Araştırmadan elde edilen önemli bulgular aşağıda yer almaktadır:

KOBİ'lerin %30'u önümüzdeki 12 ay içinde ortalama 2 yeni eleman almayı planlamaktadır. En fazla eleman alımını Ankara'daki KOBİ'ler gerçekleştirmeyi düşünmektedir.
Ortalama çalışan sayısı 2002 sonu itibariyle 48'den 31'e düşmüştür.
Önümüzdeki 12 ay içinde KOBİ'lerin %50'si cirolarında ortalama %9'luk bir artış beklemektedir.
KOBİ'lerin %22'si cirolarının %14'ü kadar banka kredisi kullanmıştır.
Teknoloji yatırımları KOBİ'lerin %62'si tarafından ekonomi düzelinceye kadar ertelenmiştir.
Bilişim teknolojileri için ayrılan ortalama kaynak %30 azalarak 5,162 USD'ye düşmüştür.
KOBİ'lerde PC'ler ortalama 7 sene, dizüstü bilgisayarlar ise ortalama 3 sene kullanılmaktadır.
İşletmelerin %49'u geçen 12 ay içinde en az 1 adet PC almış ve işletmelerin
%33'ü önümüzdeki 12 ay içinde en az 1 adet PC almayı hedeflemektedir.
Bilgisayar kullanan çalışan sayısı geçtiğimiz 3 yıl içinde %58'den %66'ya yükselmiştir.
Internet kullanım oranı %72'den %80'e yükselmiştir.
Web sitesi olan KOBİ oranı %40'tan %53'e yükselmiştir.
E-ticaret yapan KOBİ oranı %2'den %7'ye yükselmiştir.
KOBİ'lerin %53'ü işletmelerinde yerel ağ (LAN) kullanmaktadır. Yerel ağda sunucu kullanan işletme oranı %47'den %59'a yükselmiş bulunmaktadır.
KOBİ'lerde en çok kullanılan yazılımlar; %83 ile kelime işlemci ve elektronik tablolama programları ve %76 ile muhasebe programlarıdır.

Elde edilen sonuçları kısaca yorumlamak gerekirse PC penetrasyonu hala daha arzu edilen düzeyde değildir. KOBİ'lerde kullanılan yazılımlar ağırlıklı olarak kelime işlemciler ve muhasebe programları gibi temel yazılımlardır.

KOBİ'lerin Internet'i vazgeçilmez bir unsur olarak görüp, şirket stratejileri arasında öncelikli bir yer vermediklerini web sitesi olan ve e-ticaret yapan şirket sayısının hala daha son derece az olmasından anlayabiliriz.
Home
     ICQ #: 7318385