Gruppal ile Tatile kn
 
Kaynaklar
Türkçe English

Üniversite-Sanayi İşbirliği ve İTÜ Teknokent Projesi
20 Şubat 2003

Üniversitelerde yapılan akademik çalışmalar ağırlıklı olarak rafları süslemekte ve sanayimizde marjinal fayda yaratacak uygulamalara dönüştürülememektedir. Ülkemizde bugüne kadar üniversite-sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik yapılan çalışmalar ağırlıklı olarak güncel problemleri çözmek ve palyatif analizler yapmak ile sınırlı kalmıştır.

Oysa üniversite-sanayi işbirliğinden beklenti; ileri teknoloji araştırmalarında yaratıcılığın ve fikirlerin ekonomik fayda yarayacak şekilde ticarileştirilmesi, taraflar arasında sinerji sağlanması, orta ve uzun vadeli teknoloji öngörüleri yapılarak rekabet avantajı elde edilmesi ve bu öngörüler doğrultusunda oluşturulacak mükemmeliyet merkezleri ile ülkenin önünün açılması olmalıdır.

Ülkemizde hali hazırda ODTÜ, Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB), TÜBİTAK-MAM (TEKSEB), YTÜ, EGE Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) içinde oluşturulmuş ve oluşturulma aşamasında olan Teknoparklar/Teknokentler yer almaktadır.

İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) yapımına Eylül 2001'de Ayazağa Kampüsü'nde başlanılan ve meydana gelen kanun ve yönetmelik değişiklikleri ile Ocak 2003'te resmen teknoloji geliştirme bölgesi olarak kabul edilen bir Teknokent projesi bulunmaktadır.

300,000 m2 kapalı alan hedefi olan ve Dünya Bankası & TTGV tarafından ilk etapta 2.5 milyon USD ile fonlanan bu projenin hedefleri arasında:

 • Ortak araştırma projeleri yapılması
 • Danışmanlık hizmetleri verilmesi
 • Çok özel ve pahalı laboratuar imkanları
 • Teknik hizmetlerin şirketlere sunulması
 • Konu ile ilgili en güncel gelişmeler ve bilgilerin sürekli eğitim ve diğer ara fazlar yoluyla şirketlere verilmesi


 • bulunmaktadır.

  İTÜ Teknokent, üniversitenin araştırma becerilerini arttırmak için:

 • Ortaklar veya firmalar için sanayinin isteği doğrultusunda temel ve uygulamalı, ileri teknolojik araştırmalar yapar.
 • Üniversite’de gerçekleştirilmiş ya da gerçekleştirilebilecek araştırmaları üretime yöneltir ve bilgiyi ekonomik kazanca dönüştürür.
 • Üniversite kaynaklarını üretime yönelik araştırmaya katkı sağlar hale getirir.
 • Üniversite kaynaklarını yaratıcılığın (inovasyonun) gelişmesi için kullanır.
 • Teknokent çevresinde yüksek niteliğe sahip araştırıcılar (mezunlar, öğrenciler, yurt dışından gelenler, yabancılar) için iş imkanları yaratır.
 • İstanbul’un yüksek teknoloji kenti özelliğine katkıda bulunur.


 • İTÜ Teknokent Projesinin yürüyüşünde vazgeçilmez bileşenler olarak:

 • Sanayi - İSO, İTO, Tüsiad, TTGV, Katılımcı şirket temsilcileri
 • Üniversite
 • İTÜ Geliştirme Vakfı
 • KOSGEB - İTÜ KOSGEB
 • İstanbul BÜyük Şehir Belediyesi


 • gösterilmektedir.

  Teknokent içinde oluşturulacak Mükemmeliyet Merkezleri arasında:

 • Kojenerasyon Araştırma ve Geliştirme Merkezi
 • Polimer Araştırma ve Test Merkezi
 • İleri Teknoloji Seramikleri ve Komposit Araştırma Merkezi
 • Tekstil Araştırma ve Geliştirme Merkezi
 • Otomotiv Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi
 • CAD-CAM Araştırma ve Geliştirme Merkezi
 • Gıda Kalite Kontrolü ve Teknoloji Geliştirme Merkezi
 • Proje/Yapı Yönetim Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Merkezi
 • Uzaktan Eğitim Merkezi
 • Yazılım Geliştirme ve Multimedya Merkezi
 • Mekatronik Merkezi
 • Uydularla Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi


 • bulunmaktadır.

  Teknokent projesi üzerinde İTÜ Rektörü'nün Danışmanı Memduh Karakullukçu'nun 3 Şubat 2003'te vermiş olduğu seminerden derlenmiş bazı notlar aşağıdadır:

  Teknokentin, Türkiye'nin ve bölgenin insan sermayesi açısından en iyi cazibe merkezi haline getirilmesi hedeflenmektedir.
  Teknokent, firmalara gelir ve kurumlar vergisinden muafiyet getirecektir. KDV ve gümrük vergileri üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Araştırma görevlileri ve öğretim üyeleri vergilerden ve döner sermayeden muaf olarak buradaki kuruluşlarda çalışabilecek yada danışmanlık yapabileceklerdir.
  3150 m2 kapalı alanı bulunan İTÜ fuar alanı Nisan 2003 sonunda firmaların kullanımın açılacaktır. Burada hem yeni kurulacak, hem de mevcut şirketler için 250, 300, 400 m2'lik mekanlar olacağı gibi 20, 30, 40 m2'lik küçük ofisler de yer alacaktır.
  Dünya Bankası kredisiyle Şubat-Mart 2003 içinde 11,000 m2'lik bir alan için temel atilacak ve 2004'te bitirilecektir.
  Teknokentin çok geniş arazisi içinde yer alan arsalar, firmalara kendi imkanları ile bina yapımı için tahsis edilebilecektir.
  ArGe yapan şirketler Teknokent içinde yer alma ayrıcalığından faydalanabilecekler. Bu tip şirketlerin değerlendirilmesi Sanayii Bakanlığı yada Teknokent A.Ş tarafından yapılacaktır.
  KOSGEB firmaları otomatik olarak Teknokent firması olarak kabul edileceklerdir.

  Dünyadaki örneklerine bakıldığında bir Teknokentin tam olarak faaliyet göstermesi 10 yıl kadar sürebiliyor. Bütün Teknokent denemeleri her zaman başarıya ulaşamayabiliyor. Binalar inşa ediliyor ama içine yerleşecek ArGe yapan şirket bulunamayabiliyor yada iyi başlayan bir proje hayata geçirilirken emlak pazarlamasına dönüşerek, organize sanayi bölgesi veya serbest ticaret bölgesi halini alabiliyor.

  Umarız yukarıdaki durumlar oluşmaz ve söylenenler lafta kalmayarak, İstanbul Teknik Üniversitesi ülkenin önünü açmak yolunda üzerine düşeni yapabilir.
  Faydalı Linkler
  Türkiye'de Üniversite-Sanayi İşbirliği (TÜBİTAK)
  Teşvik Mevzuatı
  İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME)
  Serbest Bölgeler Mevzuatı
  Association of University Research Parks
  Science and Engineering Indicators
  Home
       ICQ #: 7318385