Gruppal ile Tatile Çıkın
 
Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı (FP6)
Diğer Kaynaklar
Avrupa Birliği, Mart 2000 de yapılan Lizbon Zirvesinde, yakın gelecekteki bilimsel ve teknolojik AR-GE felsefesini Avrupa Araştırma Alanı (ERA : European Research Area) başlıklı bir proje kapsamında planlama kararı almıştır.

Avrupa’yı 2010’da dünyanın en dinamik ve rekabet gücü en yüksek bilgi ekonomisi haline getirmeyi amaçlayan Avrupa Araştırma Alanı'nın uygulama aracı olarak 6. Çerçeve Programı (FP6) tasarlanmıştır.

15 Nisan 2002 tarihli 8. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) toplantısında Türkiye'nin Avrupa Birliği 6. Çerçeve Programı'na başlangıçtan itibaren katılması için Avrupa Birliği Komisyonu nezdinde müzakerelere başlanılmasına karar verilmiştir.

Müzakereler sonucunda Türkiye üzerine düşen 350 milyon Euro'luk ödemeyi yaparak, 6. Çerçeve Programı'nda üye devlet (member state) olarak yer almaya karar vermiştir.

6. Çerçeve Programı'nın uygulanacağı 2003 - 2006 yılları arasında projeler için ayrılan bütçe 17.5 milyar Euro'dur ve bir önceki program olan 5. Çerçeve Programı'na göre %17'lik bir artışa tekabül etmektedir. 6. Çerçeve Programı'nda katılımcı ülkeler bazında kota uygulaması yapılmayacaktır.

FP6 dahilinde 7 öncelikli tematik alan tespit edilmiştir. Bunlar;

 • Gen Bilimi ve Sağlık Biyoteknolojisi
 • Bilgi Toplumu Teknolojileri (IST)
 • Nano Teknolojiler ve Akıllı Malzemeler
 • Havacılık ve Uzay
 • Gıda Kalitesi ve Güvenliği
 • Sürdürülebilir Kalkınma, Global Değişimler ve Ekosistemler
 • Bilgi Toplumunda Yurttaşlık ve Yönetişim


 • alanlarıdır.

  Yukarıda belirtilen tematik alanlarda yapılacak araştırma ve geliştirme çalışmaları Bütükleşik Projeler (Integrated Projects) ve Mükemmelliyet Merkezleri (Networks of Excellence) altında yürütülecektir.

  Aşağıda 6. Çerçeve Programı ile ilgili bazı önemli linkler ve bir grup indirilebilir doküman yer almaktadır.
 • 6. Çerçeve Programı Anasayfası (CORDIS)
 • Ulusal Temas Noktaları'na (NCP) Verilen Eğitimler
 • CORDIS Haber Bülteni Hizmeti (RAPIDUS)
 • Brüksel Zirvesi, 11-13 Kasım 2002
 • 5. Çerçeve Programı'na Türkiye'den Katılımlar
 • ISO 6. Çerçeve Programı Bilgi Günleri'nden Notlar
 • Download 11 KB DOC
 • 6. Çerçeve Programı Genel Bilgiler ve KOBİ'ler
 • Download 71 KB PPT
 • 5. Çerçeve Programında Elde Edilen Deneyimler
 • Download 44 KB PPT
 • Türkiye'de 5. Çerçeve Programı
 • Download 282 KB PPT
  6. Çerçeve Programı ile ilgili bir grup İngilizce doküman...
  Home
       ICQ #: 7318385